Cookie banner control d-Media

Hoe zorg je ervoor dat je website voldoet - en blijft voldoen - aan de AVG?

De AVG/GDPR privacywetgeving geeft richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan bij het verzamelen van data voor verschillende doeleinden. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Sindsdien is het niet meer toegestaan om simpelweg een melding te tonen waar de bezoeker mee akkoord moet gaan om je website te mogen bezoeken en de achterliggende informatie te raadplegen. 

Voorbeeld Cookie banner

Een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen

  • Je boodschap moet duidelijk zichtbaar zijn en voor iedereen in begrijpelijke taal geschreven zijn. Houd daarbij ook de presentatie op de verschillende apparaten en afmetingen in het oog.
  • Je bezoeker moet in kunnen zien welke data wordt vastgelegd en hier keuzes in kunnen maken. Met andere woorden: de bezoeker moet controle hebben over de data die van hem/haar wordt vastgelegd. Bezoekers moeten daarbij terug kunnen komen op eerder gemaakte besluiten.
  • De bezoeker heeft toegang tot de content, welke samenhangt met de keuzes die hij of zij vanuit de cookie banner heeft genomen, daarbij heeft gekozen om al dan niet alle cookies te accepteren.
  • Categorieën waar expliciete goedkeuring voor nodig is, mogen niet op voorhand geselecteerd zijn. De bezoeker zal deze zelf moeten aanvinken.
Instellingen Cookiebanner

Alle cookies met één klik eenvoudig onder controle

Je bent niet verplicht om voor alle cookies vooraf toestemming te vragen aan je bezoeker. Vanuit de audit wordt duidelijk voor welke cookies en 3rd party insluitingen je toestemming moet vragen. Door je cookies te 'bundelen' in categorieën kan worden bepaald welke cookies direct en welke na toestemming geladen worden.

Inventarisatie Cookie Control

Inventarisatie van alle cookies en 3rd party insluitingen

Heb je geen idee welke cookies en insluitingen je website nu gebruikt? Dan is het van belang dit eerst duidelijk in beeld te krijgen. Welke cookies worden op de verschillende apparaten van je bezoekers geplaatst? Waarom wordt een cookie geplaatst en is het nodig? Hoe lang wordt deze dan opgeslagen? Uit deze inventarisatie komt naar voren waar je staat. Zijn het simpele aanpassingen die doorgevoerd moeten worden of komt er meer om de hoek kijken? Met onze AVG scan met bijbehorende analyse zal duidelijk worden welke aanpassingen nodig zijn.

Cookie icon

Websites die gebruik maken van Cookie Control:

Comhan logo    Rijnconsult logo

Cookies
Heb je eenmaal een Cookie banner ingericht, dan is het zaak dat deze actueel blijft. Zeker wanneer je gebruik maakt van een CMS, maar ook plugins of modules van externe partijen. Het periodiek scannen van je website is dan ook van belang en draagt op de lange termijn bij aan het compliant blijven van de AVG.
Stappenplan cookie banner

Wat kan d-Media voor je betekenen?

Binnen ons vakgebied komen we dagelijks in aanraking met alle facetten binnen websites en applicaties die daarmee te maken hebben. Deze kennis en expertise heeft zich de afgelopen jaren vertaald in een gebruiksvriendelijke Cookie Control. Omdat de door ons ontwikkelde Cookie Control nooit op zichzelf staat, maar altijd gevoed wordt vanuit de achterliggende techniek, zijn hier de volgende stappen mee gemoeid. Samen pakken we deze stap voor stap op.

  1. Het in kaart brengen van de huidige structuur: de Cookie audit (AVG scan + analyse);
  2. Vanuit de analyse worden de cookies en insluitingen gecategoriseerd;
  3. Het plaatsen van een duidelijke cookie banner;
  4. Integratie van de Cookie Control op je website.

Wil jij ook AVG compliant zijn?

Met wie mogen we contact opnemen?
Vul hier je telefoonnummer in, als je liever gebeld wordt.

We helpen je graag op weg om AVG compliant te worden. Wanneer je je contactgegevens achterlaat, nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op en kunnen we je verder informeren over de mogelijkheden. Uiteraard kun je ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Neem dan contact op per mail of bel naar 076-8880022.

Volg ons
Vind ons op Google maps
Bel ons 076-8880022