Op 8 mei a.s. zal Volleybal Vereniging De Burgst het eerste Its International Volleyball toernooi organiseren. Uiteraard zal d-Media daar ook haar steentje aan bijdragen.